00 - Positive Phrases

 for image gallery: go to http://bit.ly/LmTbzT

āe pea perhaps so
āe rā yes, of course
āe tonu yes, indeed
āe yes
āe, kātahi nā ka tika yes, now you're on the right track
āe, ki a au he pono rawa tēnei i am sure of it
āe, koia anā tēnā yes, exactly so
ākene pea perhaps, maybe, probably
anā ia bingo
anā kē koe there you are
anā behold
āna yes, just so! yes it is! yea
ānana wow
anō te pai that's excellent! great! fantastic!
ātaahua beautiful
e hika good heavens, far out
e kī you don't say! is that right!, well, well
e mea ana koe you bet!
e mihi ana mō tēnā thanks for that
e pai ana mō tēnā thanks for that
ehara i te hanga its pretty amazing
ehara mai choice, awesome
ehara great! good one! exactly!
engari koe get you! gee! you're the one!
engari mō tēnā not a chance! there's no way i'll do that! not likely!
engari pea tēnā agreed
engari tonu for sure!
he rawe choice
he tika koe you are correct
he tika tāu you are quite right
hika mā good heavens! whoa! heck! for goodness sake!
i pai ai fortunately, thank goodness.
ka mau te pai fantastic
ka mau te wehi awesome
ka mutu pea how great, how marvelous, how wonderful
ka nui tō aroha you are too kind
ka pai, nē good, isn't it?
ka pai that’s good…
ka rawe that’s nice
ka tino pai that’s great
ka wani kē (you're) clever, a master, a genius, neat alright
kāore i tua atu there's nobody better
kāore kau i tua atu we agree / there’s nothing more to say
kare kē i tua atu we agree / there’s nothing more to say
kātahi rā hoki goodness gracious
kātahi te koa what joy
kei konā katoa that's the one! right on! she's/he's got it
kei konā au i agree / i’m with you on this
kei reira katoa that's the one! right on! she's/he's got it!
kei runga noa atu koe top-notch! [you're] great! [you're] too much!
ki a au, he tika tāku in my opinion, what i say is right
ki ōku nei whakaaro in my opinion
kia tika rā you reckon! is that right! you are joking!
kikino kē rā koe you're so onto it
kikino kē awesome
ko koe ko tātou katoa ēnā we’re all in agreement with you.
kua oti tēnā we’re all in agreement with you.
ko tātou katoa kei tēnā we all agree with that
koia that’s it / you got it / spot on
koia an? no wonder
koia kei good on you! get you! you're the bomb! you're awesome!
koia pū exactly!
koia rā exactly!
koinā anō hoki tāku i agree
koinā taku i agree
koinā taku that’s it exactly
koinā te kōrero i agree
koinā tonu i agree
kore kē he painga how marvellous
kua oti te ao (the world is complete.) i totally agree
mā te aha i tēnei this is better than nothing
mīharo kē goodness gracious! that was out of the blue!!
mīharo amazing
nā wai anō no wonder
nanakia not bad
pai mutunga great, wonderful, marvellous
pai rawa atu excellent!
tapatapahi ana flash, stylie, stylish, smart, with-it,
taputapu fantastic
tau kē nei this is so cool, this is so neat
te hia fancy that
te mutunga iho at the end of the day, in the end
te pai kē that's excellent! great! fantastic
te pai kē hoki that's still excellent! great! fantastic
tēnā well then, now then, very well then, match that.
nā iana right then, well then
tēnā rawa atu koe mō tēnei thanks very much for this
tēnei anō here it is
tērā pea there is a possibility
tino kino te pai quite the best
tino pai kē too much
tēna pai nei it was ok